Nesttunvegen

Nesttunvegen 100

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr. 42 bnr. 26 m.fl., Nesttunvegen 100 i Bergen kommune.