Dalstø – Mjåtveitstø

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-2, 12-8 og 12-14 vert det varsla oppstart av områderegulering for Dalstø – Mjåtveitstø gnr./bnr. 18/1, 19/67, 22/254, 22/255 m.fl. i Meland kommune.

Fossesjøen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal settast i gong detaljregulering for Fossesjøen, gnr. 25, bnr. 161, 167 m. fl., Meland kommune. Utvida planområde med større planavgrensing.

Kart og tilleggsfiler