MAD arkitekter as

Varselkart Molløesmauet

Molløesmauet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 166, Bnr. 734 m.fl. Skivebakken i Bergen kommune.

Perspektiv MAD_Perspektiv_01_utsnitt

Liavegen, boliger

Liavegen ble godkjent av Bergen bystyre 21.11.18

Perspektiv MAD_Perspektiv_01_utsnitt

Liavegen, boliger

Liavegen ble godkjent av Bergen bystyre 21.11.18

Store planarbeid på høyring

Ard arealplan har no fleire store reguleringsplanar for nye bustader på høyring i Bergen og Fjell kommune.

Mindemyren, delfelt S7

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan «Årstad. Gnr. 15 Bnr. 429 m. fl., delfelt S7 Mindemyren» i Bergen kommune. Planarbeidet innebærer at gjeldende planer for området planid 30020000 ÅRSTAD. GNR 15, DEL AV NYHAUGEN, GNR 13, DEL AV STORETVEIT vedtatt i 1950 og planid 30890000 ÅRSTAD. GNR 15,…