MAD arkitekter as

Molløesmauet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 166, Bnr. 734 m.fl. Skivebakken i Bergen kommune.

Liavegen, boliger

Liavegen ble godkjent av Bergen bystyre 21.11.18

Liavegen, boliger

Liavegen ble godkjent av Bergen bystyre 21.11.18

Store planarbeid på høyring

Ard arealplan har no fleire store reguleringsplanar for nye bustader på høyring i Bergen og Fjell kommune.

Mindemyren, delfelt S7

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan «Årstad. Gnr. 15 Bnr. 429 m. fl., delfelt S7 Mindemyren» i Bergen kommune. Planarbeidet innebærer at gjeldende planer for området planid 30020000 ÅRSTAD. GNR 15, DEL AV NYHAUGEN, GNR 13, DEL AV STORETVEIT vedtatt i 1950 og planid 30890000 ÅRSTAD. GNR 15,…