Gelco og Grevstad Hotelleiendom AS

Varselkart utvidelse Sandviksveien 94

Sandviksveien 94 – utvidelse av planområde

UTVIDELSE AV TIDLIGERE VARSLET PLANOMRÅDE. Det vises til varsel om oppstart av reguleringsarbeid i januar 2021 for Bergenhus, gnr. 168 bnr. 2009 mfl. Sandviksveien 94. Planarbeidet ble varslet i henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8. Det ble varslet med brev til offentlige instanser og naboer, og på nettsiden til Ard arealplan AS, samt…

varslingskart Sandviksveien 94

Sandviksveien 94

VARSEL OM PLANOPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR BERGENHUS, GNR. 168 BNR. 2009, SANDVIKSVEIEN 94. I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 168 bnr. 2009 mfl., Sandviksveien 94.