Sandviksveien 94

VARSEL OM PLANOPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR BERGENHUS, GNR. 168 BNR. 2009, SANDVIKSVEIEN 94. I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 168 bnr. 2009 mfl., Sandviksveien 94.