Flossmyra

Dyrdalsfjell – Kleiva

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-14, varsler vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring av Dyrdalsfjell – Kleiva, gnr. 8, bnr. 932 m. fl. i Askøy kommune.