Fana

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Varselkart Sandbrekkeveien

Sandbrekkevegen-Tunvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR FANA GNR 13 BNR 434 MFL, SANDBREKKEVEGEN – TUNVEGEN. I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana. Gnr. 13 Bnr. 434 mfl., Sandbrekkevegen – Tunvegen i Bergen kommune. Reguleringsplan: En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk,…

Varslingskart Troldhaugvegen

Troldhaugvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid forFana, gnr. 41 bnr. 636 mfl. Troldhaugvegen i Bergen kommune. Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet første gang 16.09.17. Grunnet ulike forhold har planarbeidet tatt tid og det har således blitt stilt krav fra Bergen kommune om at…

Troldhaugvegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr. 41 bnr. 636 mfl. Troldhaugvegen i Bergen kommune.

Fanastølen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan «Fana. Gnr. 96 Bnr. 307 m. fl., Fanastølen» i Bergen kommune.

Storetveitvegen 144 (Brennhaugen vest)

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana bydel, gnr. 13 bnr. 629 m. fl. Storetveitvegen 144 m. fl., Bergen kommune.

Midtunhaugen

Utvidelse av tidligere varslet planområde.

Helgeseter boligtun

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for, Fana, gnr. 7 bnr. 15 m fl., Helgeseter boligtun, Bergen kommune.

Midtunhaugen 10-12

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for, Fana, gnr. 43 bnr. 315 m fl., Midtunhaugen 10-12, Bergen kommune.