Fagerhaug

Varslingskart Fagerhaug, Strømsnes

Fagerhaug, Strømsnes

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl.) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Plan 515 – Fagerhaug, Strømsnes, gnr. 4 bnr. 12, 72, 551 mfl., Askøy kommune. Reguleringsplan: En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser.…