Endringer

Vite Meir - Planprosess

Korleis er ei vanleg planprosess?

Illustrasjonen under vise korleis ei planprosess kan sjå ut. Den er ofte ikkje rett frem, mange svingar og ting som tar si tid, men til slutt når vi  eit vedtak. Planinitiativ og rådgjeving Ei planprosess er som føljande; ei utbygger, ein grunneigar eller eigedomsutviklar, også kalla forslagsstillar sender inn eit planinitiativ som er laga av…