En Til En arkitekter as

Varslingskart Brennhaugen vest

Brennhaugen vest

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles ny oppstart av reguleringsplan for Fana bydel, gnr. 13 bnr. 629 m. fl. Brennhaugen Vest, boliger, Reguleringsplan, Bergen kommune. Høsten 2018 ble planforslaget for Brennhaugen vest avvist av bystyret i Bergen. Bystyret ønsket å se et omarbeidet forslag. Prosessen med å omarbeide forslaget er nå…

Lille Skjolddalen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

Midtunhaugen boliger

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr.43 bnr.21 mfl. Midtunhaugen boliger i Bergen kommune.

Store planarbeid på høyring

Ard arealplan har no fleire store reguleringsplanar for nye bustader på høyring i Bergen og Fjell kommune.

Storetveitvegen 144 (Brennhaugen vest)

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana bydel, gnr. 13 bnr. 629 m. fl. Storetveitvegen 144 m. fl., Bergen kommune.