Døsjeneset

Plankart Døsjeneset

Døsjeneset

MELDING OM BEGRENSA OFFENTLEG ETTERSYN – DØSJENESET I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-10 varslast det no om at planforslaget for Døsjeneset gnr. 46 bnr. 26, 113 mfl. – Døsje, planid: 124620160001, skal leggjast ut på begrensa offentleg ettersyn.