Boligbygging Sotra AS

Valderhaugane B6

Detaljreguleringa for Valderhaugane B6, gnr. 24, bnr. 106 m. fl. – Ågotnes vart vedteken i Fjell kommunestyre 21.03.2019.

Valderhaugane B6

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Valderhaugane B6, gnr. 21, bnr. 106, m. fl. – Ågotnes i Fjell kommune.