Bergen Eiendomsrådgivning AS (BERAS)

varselkart Nattlandsveien

Nattlandsveien

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR ÅRSTAD, GNR. 160 BNR. 469 OG 470, NATTLANDSVEIEN. I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, gnr.160 bnr. 469 og 470, Nattlandsveien.