Bergen Eiendom-Invest AS

Næringsområde mellom Totlandsvegen og Hardangervegen.

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr. 44 bnr. 61 mfl. næringsområde mellom Totlandsvegen og Hardangervegen.