Bendixens vei

Bendixens vei

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Årstad, gnr. 160 bnr. 409 mfl. Bendixens vei i Bergen kommune.