Aslaug Sæther

Ny tilsett

Aslaug Sæther har byrja å jobbe i Ard arealplan. Aslaug har hovudfag i geografi frå Universitetet i Bergen, og skal arbeide som arealplanleggar hos oss.