Anglavika

Forslag utvidet varselkart RAN seglbåthamn

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det med dette varsla om detaljregulering for sjøområde, samt landareal ved RAN seglbåthamn, gnr. 37 bnr.E2, 66 m. fl. – Anglavika, i Øygarden kommune sak 20/2003. I prosessen fram til offentleg ettersyn er det kome krav om…

Austre Næsset

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Austre Næsset, gnr. 37, bnr. 289, m. fl., Fjell kommune.