Alvøen

Alvøen/Ellingshaugen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Laksevåg, Gnr. 130, Bnr. 34, Alvøen/Ellingshaugen, Bergen kommune.