Alvøen/Ellingshaugen

Alvøen/Ellingshaugen

Detaljreguleringsplan for Alvøen/Ellingshaugen ble vedtatt i Bergen bystyre 19. september 2018

Alvøen/Ellingshaugen

Detaljreguleringsplan for Alvøen/Ellingshaugen ble vedtatt i Bergen bystyre 19. september 2018