Alin Invest AS

Sandviksbodene

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, Gnr. 168, Bnr. 366 mfl., Sandviksbodene