Stamnes sentrum

Stamnes sentrum

Formannskap, plan-, og økonomiutvalet i Vaksdal kommune har i møte den 10. februar 2014, sak 06/2014, fatta vedtak om at områdeplan for Stamnes sentrum vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfristen er sett til 7. april.

Alle dokument i saka finn du her: Vaksdal kommune

 

Skriv ut