Publisert:

Utrustningsbygget Solheimsgaten, Bergen kommune

Utrustningsbygget Solheimsgaten Bystyret vedtok reguleringsplan for samlokalisering av helseinstitusjoner i Utrustningsbygget i Solheimsgaten 18. juni 2014.

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å samle flere helserelaterte tjenester i eksisterende bygg Utrustningsbygget – legevakt, barnelegevakt, sengepost for øyeblikkelig hjelp m.m. Eksisterende reguleringsformål endres fra «kontor, lager og industri» til «forretning, kontor og tjenesteyting». Inntil 10 % av bygget kan nyttes til forretning. Utrustningsbygget beholdes stort sett uendret i ytre form, utover noen mindre arbeider, blant annet overbygget ambulansemottak og tekniske rom samt fasadeendringer. Innvendig skal det bygges helt om.

Utrustningsbygget AS er tiltakshaver og Ard arealplan as har utført reguleringsplanarbeidet.

Tilsvarande

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021.