Publisert:

Utrustningsbygget Solheimsgaten, Bergen kommune

Utrustningsbygget Solheimsgaten Bystyret vedtok reguleringsplan for samlokalisering av helseinstitusjoner i Utrustningsbygget i Solheimsgaten 18. juni 2014.

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å samle flere helserelaterte tjenester i eksisterende bygg Utrustningsbygget – legevakt, barnelegevakt, sengepost for øyeblikkelig hjelp m.m. Eksisterende reguleringsformål endres fra «kontor, lager og industri» til «forretning, kontor og tjenesteyting». Inntil 10 % av bygget kan nyttes til forretning. Utrustningsbygget beholdes stort sett uendret i ytre form, utover noen mindre arbeider, blant annet overbygget ambulansemottak og tekniske rom samt fasadeendringer. Innvendig skal det bygges helt om.

Utrustningsbygget AS er tiltakshaver og Ard arealplan as har utført reguleringsplanarbeidet.

Tilsvarande

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.