Tveiten, Lindås kommune

Reguleringsplan for Tveiten, garveritomta, Lindås kommune
Føremål: bustader med tilhøyrande infrastruktur.
Tiltakshavar: FG Eiendom AS
Status: vedtatt
Skriv ut