Publisert:

Stamnes sentrum, Vaksdal kommune

Stamnes sentrum

Områdereguleringsplan for Stamnes sentrum vart vedteke i Vaksdal kommunestyre den 16. juni 2014. I rådmannen si vurdering står det at:

Rådmannen vurderer områdeplanen som framtidsretta, og utarbeid på ein god måte. Stamnes sentrum vil ved realisering av planen stå fram som eitt godt sentrum, med ulike aktivitetar med omsyn til friluftsliv på sjø og fritidsaktivetar på land. Det er lagt til rette for god og framtidsretta næringsutvikling. Det er lagt til rette for etablering av nye bustader/fritidsbustader/naust.

Vaksdal kommune har vore oppdragsgjevar, og planarbeidet er utført av Ard arealplan as.

Tilsvarande

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 


Publisert