Publisert:

Salhusvegen, Bergen kommune

Vedtatt planDetaljreguleringsplan for Salhusvegen i Bergen kommune ble vedtatt i bystyret 29. april 2015.

Planområdet er ca. 29 dekar og beliggende ved Mjølkeråen på sørsiden av FV 564
Salhusvegen, ca. 4,6 km vest for Åsane senter og ca. 1 km fra Toppe lokalsenter. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for konsentrert lavblokkbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse, maksimalt 86 nye boligenheter. Innenfor planområdet er det regulert areal til lekeplasser, uteoppholdsareal, parkering (Under grunnen), grønnstruktur og teknisk infrastruktur.

Matremarken as har vært oppdragsgiver og Origo Arkitektgruppe as har vært samarbeidende arkitekt i prosjektet.

Tilsvarande

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 


Publisert

Tags: