- Ard arealplan - https://www.ardarealplan.no -

Øvre Grensedalen, Askøy kommune

Vedtatt plan

Detaljreguleringsplan for Øvre Grensedalen i Askøy kommune vart vedtatt i kommunestyret 31. oktober. Planen legg til rette for etablering av ti bustader, etablering av fortau og oppgradering av den kommunale vegen Grensedalen. Florvaag Hus AS har vore oppdragsgjevar for reguleringsplanarbeidet.