Publisert:

Vedlagte Filer:

Nattlandsveien 16-18, Bergen kommune

Vedtatt planDetaljreguleringsplan for Nattlandsveien i Bergen kommune vart vedtatt i bystyret 20. februar 2015. Planen legger til rette for riving av to eneboliger, og etablering av en ny boligblokk på 3-4 etasjer med 17 boenheter.

Årstadgeilen eiendom as har vært oppdragsgiver for planarbeidet. Lund og partnere arkitekter as har vært samarbeidende arkitekt i prosjektet.

Tilsvarande

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021.