Nattlandsveien 16-18, Bergen kommune

Vedtatt plan

Detaljreguleringsplan for Nattlandsveien i Bergen kommune vart vedtatt i bystyret 20. februar 2015. Planen legger til rette for riving av to eneboliger, og etablering av en ny boligblokk på 3-4 etasjer med 17 boenheter.

Årstadgeilen eiendom as har vært oppdragsgiver for planarbeidet. Lund og partnere arkitekter as har vært samarbeidende arkitekt i prosjektet.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler