Publisert:

Vedlagte Filer:

Nattlandsveien 16-18, Bergen kommune

Vedtatt planDetaljreguleringsplan for Nattlandsveien i Bergen kommune vart vedtatt i bystyret 20. februar 2015. Planen legger til rette for riving av to eneboliger, og etablering av en ny boligblokk på 3-4 etasjer med 17 boenheter.

Årstadgeilen eiendom as har vært oppdragsgiver for planarbeidet. Lund og partnere arkitekter as har vært samarbeidende arkitekt i prosjektet.

Tilsvarande

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]