Publisert:

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Reguleringsplanen er utarbeida av Ard Arealplan i samarbeid med En til En Arkitekter, på vegne av Heldal Eiendom.

Området ligger på Midtunhaugen aust for Nesttun sentrum, i Fana bydel. Planen legg til rette for etablering av totalt 16 bueiningar fordelt på tre bygg, i eit svært barnevennleg område. Bygga planleggast som rekkehus og leilegheiter, noko som passar godt med strøkskarakteren i området.

Planen legg og til rette for ei oppgradering av krysset ved Midtunhaugen, samt oppgradering av tilkomstvegen inn til bustadområdet.

Tilsvarande

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]


Publisert