Publisert:

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Reguleringsplanen er utarbeida av Ard Arealplan i samarbeid med En til En Arkitekter, på vegne av Heldal Eiendom.

Området ligger på Midtunhaugen aust for Nesttun sentrum, i Fana bydel. Planen legg til rette for etablering av totalt 16 bueiningar fordelt på tre bygg, i eit svært barnevennleg område. Bygga planleggast som rekkehus og leilegheiter, noko som passar godt med strøkskarakteren i området.

Planen legg og til rette for ei oppgradering av krysset ved Midtunhaugen, samt oppgradering av tilkomstvegen inn til bustadområdet.

Tilsvarande

Espevoll næringsområde

Områdereguleringsplan for Espevoll næringsområde, Osterøy kommune

Leknessund og Leknesøyna i Solund

Reguleringsplaner for Leknessund og Leknesøyna, Solund kommune

Lars Hilles gate

Detaljreguleringsplan for Lars Hilles gate 29 ble godkjent i Bystyret 30. mai 2018

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.


Publisert