Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Reguleringsplanen er utarbeida av Ard Arealplan i samarbeid med En til En Arkitekter, på vegne av Heldal Eiendom.

Området ligger på Midtunhaugen aust for Nesttun sentrum, i Fana bydel. Planen legg til rette for etablering av totalt 16 bueiningar fordelt på tre bygg, i eit svært barnevennleg område. Bygga planleggast som rekkehus og leilegheiter, noko som passar godt med strøkskarakteren i området.

Planen legg og til rette for ei oppgradering av krysset ved Midtunhaugen, samt oppgradering av tilkomstvegen inn til bustadområdet.

Skriv ut