Publisert:

Manger torg

Manger torgDetaljreguleringsplan for Manger torg vart godkjent i Radøy kommunestyre 18. jun. 2013. Tiltakshavar er Walde Bolig AS, Tysseland Arkitektur AS har vore arkitekt i prosjektet og Ard arealplan har vore konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Reguleringsplanen legg til rette for næringsverksemd med bustader, forretning, kontor og tenesteyting.

Tilsvarande

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 


Publisert