Publisert:

Manger torg

Manger torgDetaljreguleringsplan for Manger torg vart godkjent i Radøy kommunestyre 18. jun. 2013. Tiltakshavar er Walde Bolig AS, Tysseland Arkitektur AS har vore arkitekt i prosjektet og Ard arealplan har vore konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Reguleringsplanen legg til rette for næringsverksemd med bustader, forretning, kontor og tenesteyting.

Tilsvarande

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.


Publisert