Manger torg

Manger torg

Detaljreguleringsplan for Manger torg vart godkjent i Radøy kommunestyre 18. jun. 2013. Tiltakshavar er Walde Bolig AS, Tysseland Arkitektur AS har vore arkitekt i prosjektet og Ard arealplan har vore konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Reguleringsplanen legg til rette for næringsverksemd med bustader, forretning, kontor og tenesteyting.

Skriv ut