Publisert:

Maimyra

Reguleringsplanen for Maimyra vart vedteken i Fjell Kommunestyret  12. desember 2019.

Planen er utarbeidd av Ard arealplan på vegne av B Telle Eigedom as.

Planområdet ligg ved Brattholmen, aust på øya Litlesotra i Fjell kommune. Planområdet ligg i eit allereie etablert bustadområde, like ved Brattholmen skule. Det er kort avstand til Brattholmen kai kor ein mellom anna finn daglegvareforretning. Det er om lag 2 km til Sartor senter og Straume bussterminal kor ein finn eit rikt service- og handelstilbod og bussforbindelsar til Bergen og resten av kommunen. I planframlegget er det lagt til rette for bustader i form av rekkehus og leilegheitsbygg, totalt 72 bueiningar. Det er vidare sett av store grøntareal til uteopphald og leik.

Tilsvarande

Keilen småbåthamn

Reguleringsplan for Keilen småbåthamn vart vedteke i kommunestyret i Lindås 16. juni 2016.

Nesbakken, Bergen kommune

Vedtatt plan

Lars Hilles gate

Detaljreguleringsplan for Lars Hilles gate 29 ble godkjent i Bystyret 30. mai 2018

Gåsakilen

Detaljreguleringsplan for Gåsakilen felt BKS1 og BKS2 vart vedteken i kommunestyret i Os kommune den 18.06.2019.


Publisert