- Ard arealplan - https://www.ardarealplan.no -

Lars Hilles gate

Detaljreguleringsplan for Lars Hilles gate 29 ble godkjent i Bystyret 30. mai 2018

Reguleringsplanen er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med Lund & Partnere arkitekter as. Lars Hilles gate Eiendom as er forslagsstiller for planen.

Bygget som ble godkjent kan ha inntil 6 etasjer. SATS får etter utbygging etterlengtede nye lokaler som er planlagt benyttet til bl.a. yogasal. I tillegg vil prosjektet tilrettelegge for inntil 25 boenheter. Takterrassen skal tilrettelegges godt slik at det blir et hyggelig uteareal å oppholde seg i. Her skal det være mulig å dyrke grønnsaker og annet for den som ønsker det. Prosjektet vil ferdig utbygd inneholde:

Utforming av bygget slik illustrasjoner viser er utført i dialog med antikvarisk myndighet. Ferdig utbygget vil det framstå som om «det alltid» har stått der med sine seks etasjer.