Publisert:

Lars Hilles gate

Detaljreguleringsplan for Lars Hilles gate 29 ble godkjent i Bystyret 30. mai 2018

Reguleringsplanen er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med Lund & Partnere arkitekter as. Lars Hilles gate Eiendom as er forslagsstiller for planen.

Bygget som ble godkjent kan ha inntil 6 etasjer. SATS får etter utbygging etterlengtede nye lokaler som er planlagt benyttet til bl.a. yogasal. I tillegg vil prosjektet tilrettelegge for inntil 25 boenheter. Takterrassen skal tilrettelegges godt slik at det blir et hyggelig uteareal å oppholde seg i. Her skal det være mulig å dyrke grønnsaker og annet for den som ønsker det. Prosjektet vil ferdig utbygd inneholde:

  • Boliger av varierende størrelse (minimum 20% av boenheter over 80m2), de fleste  gjennomgående.
  • Ligger rett ved bybanestopp og tett til ellers godt tilrettelagt kollektivnett.
  • Ligger ca. 300 meter fra Nygårdsparken, ca. 400 meter fra ADO med sine tilbud like ved.
  • Tilrettelegger med grønt tak for å sikre et godt uterom og god fordrøyning av regnvann.
  • God tilrettelegging av sykkelparkering innomhus.

Utforming av bygget slik illustrasjoner viser er utført i dialog med antikvarisk myndighet. Ferdig utbygget vil det framstå som om «det alltid» har stått der med sine seks etasjer.

Tilsvarande

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]