Publisert:

Kjevikdalen fyllplass, Lindås kommune

Vedtatt planReguleringsplan for Kjevikdalen fyllplass vart vedtatt i kommunestyret i Lindås 24. september 2015. Planen legg til rette for utviding av NGIR sitt avfallsanlegg, areal for nytt reinseanlegg, og endring at bygningsstrukturar og eventuell utviding av administrasjonsbygget. Det er òg lagt inn ein 10 meter brei vegetasjonsskjerm langs deponiområdet.

Kommunen si saksutgreiing seier mellom anna at:

Utvidinga av området skjer innanfor dalføre som gjev ei naturleg topografisk skjerming/ avgrensing av tiltaket. Administrasjonen meiner planforslaget slik det no føreligg vil gje ei god løsing for utvikling av avfallsanlegget.

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR) har vore oppdragsgjevar for planarbeidet. Ard arealplan har utarbeidd reguleringsplanen.

For meir om saksutgreiinga, sjå: Lindås kommune

 

Tilsvarande

God sommar!

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 


Publisert