- Ard arealplan - https://www.ardarealplan.no -

Hosøyvegen småbåthamn

Detaljreguleringsplan for Hosøyvegen småbåthamn vart godkjent i kommunestyret den 09.03.17.

Planen legge til rette for etablering av småbåthamn ved Hosøyvegen på gbnr. 11/135, mellom Hosøy og Storholmen. Det er opna for opparbeiding av nytt landområde i sjø for parkering, båtslipp, gjestekai, bodar o.l., samt flytebrygger med plass til opp til 75 båtar.

Tiltakshavar har vore Stranda båtforening.