Enestangen hyttefelt, Kvinnherad kommune

Reguleringsplan for Enestangen hyttefelt, Kvinnherad kommune

Føremål: Fritidsbustader, naust og friluftsføremål
Tiltakshavar: Terje Enes
Status: vedtatt

Skriv ut