Publisert:

Enestangen hyttefelt, Kvinnherad kommune

Reguleringsplan for Enestangen hyttefelt, Kvinnherad kommune

Føremål: Fritidsbustader, naust og friluftsføremål
Tiltakshavar: Terje Enes
Status: vedtatt

Tilsvarande

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.


Publisert