Publisert:

Vedlagte Filer:

Elvaåsen

ElvaåsenDetaljreguleringsplan for Elvaåsen vart godkjent i Meland kommunestyre 25. sep. 2013. Tiltakshavar er Nordhordland Indremisjon og Ard arealplan har vore konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Reguleringsplanen legg opp til om lang 50 nye bustader.

Tilsvarande

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 


Publisert