Elvaåsen

Elvaåsen

Detaljreguleringsplan for Elvaåsen vart godkjent i Meland kommunestyre 25. sep. 2013. Tiltakshavar er Nordhordland Indremisjon og Ard arealplan har vore konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Reguleringsplanen legg opp til om lang 50 nye bustader.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler