Publisert:

Vedlagte Filer:

Elvaåsen

ElvaåsenDetaljreguleringsplan for Elvaåsen vart godkjent i Meland kommunestyre 25. sep. 2013. Tiltakshavar er Nordhordland Indremisjon og Ard arealplan har vore konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Reguleringsplanen legg opp til om lang 50 nye bustader.

Tilsvarande

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.


Publisert