Publisert:

Danielsen skule

Danielsen skuleDetaljreguleringsplan for Danielsen skule vart vedtatt i Meland kommune 10.05.2017. Reguleringsplanen legg til rette for ny ungdomsskule på Frekhaug. Planområdet omfattar òg ein barnehage, eit bedehus, vegar, fortau og nye trafikkløysingar.

Nordhordland Indremisjon har vore oppdragsgjevar for planarbeidet.

Tilsvarande

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022.