Danielsen skule

Danielsen skule

Detaljreguleringsplan for Danielsen skule vart vedtatt i Meland kommune 10.05.2017. Reguleringsplanen legg til rette for ny ungdomsskule på Frekhaug. Planområdet omfattar òg ein barnehage, eit bedehus, vegar, fortau og nye trafikkløysingar.

Nordhordland Indremisjon har vore oppdragsgjevar for planarbeidet.

Skriv ut