Publisert:

Blombrekkena

Reguleringsplan for Blombrekkena ble vedtatt i kommunestyret i Askøy 28. april 2016.Nydal bygg as har vært vår oppdragsgiver for planarbeidet. Planen legger opp til etablering av nye eneboliger, tomannsboliger og rekkehus på Davanger, midt på vestsiden av Askøy. Det er åpnet for inntil 72 nye boliger, i tillegg til lekeplasser, veger og fortau som knytter området til fylkesveg og tett til Davanger skole.

Tilsvarande

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.


Publisert