Publisert:

Blombrekkena

Reguleringsplan for Blombrekkena ble vedtatt i kommunestyret i Askøy 28. april 2016.Nydal bygg as har vært vår oppdragsgiver for planarbeidet. Planen legger opp til etablering av nye eneboliger, tomannsboliger og rekkehus på Davanger, midt på vestsiden av Askøy. Det er åpnet for inntil 72 nye boliger, i tillegg til lekeplasser, veger og fortau som knytter området til fylkesveg og tett til Davanger skole.

Tilsvarande

Flyndrevika

Åsgard småbåthamn

Detaljreguleringsplan for Åsgard småbåthamn vart godkjent i kommunestyret i Lindås 21.06.18.

Midttveit

Midttveit

Gåsakilen

Detaljreguleringsplan for Gåsakilen felt BKS1 og BKS2 vart vedteken i kommunestyret i Os kommune den 18.06.2019.


Publisert