Publisert:

Vedlagte Filer:

Bergotunet, Meland kommune

Vedtatt planReguleringsplan for Bergotunet i Meland kommune vart vedtatt 15. oktober 2014. Planen legg til rette for nye bustader, ny daglegvareforretning og lokale til nytt dagsenter i tilknytning til etablerte omsorgsbustader. Planen har vore utarbeidd på oppdrag frå Sandland Holding AS.

Tilsvarande

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.