- Ard arealplan - https://www.ardarealplan.no -

Austmarka Øvre

Reguleringsplan Austmarka Øvre, Radøy kommune
Føremål: Bustad og næring
Tiltakshavar: Green Living as og Bunnpris as
Status: Vedtatt