Alvøen/Ellingshaugen

Detaljreguleringsplan for Alvøen/Ellingshaugen ble vedtatt i Bergen bystyre 19. september 2018

Reguleringsplanen er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med arkitekt Sven Gundersen. Alvøen Eiendommer AS er forslagsstiller for planen.

Planen legger til rette for fire eneboliger. Sør i planområdet omreguleres en barnehagetomt til frittliggende småhusbebyggelse med plass for to eneboliger. I den nordlige delen av planområdet ønsker man å beholde de to eneboligene som er regulert i gjeldende plan, men å gjøre noe om på bestemmelsene for disse for å tilpasse dem bedre til dagens standard.

Skriv ut