Publisert:

Alvøen/Ellingshaugen

Detaljreguleringsplan for Alvøen/Ellingshaugen ble vedtatt i Bergen bystyre 19. september 2018

Reguleringsplanen er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med arkitekt Sven Gundersen. Alvøen Eiendommer AS er forslagsstiller for planen.

Planen legger til rette for fire eneboliger. Sør i planområdet omreguleres en barnehagetomt til frittliggende småhusbebyggelse med plass for to eneboliger. I den nordlige delen av planområdet ønsker man å beholde de to eneboligene som er regulert i gjeldende plan, men å gjøre noe om på bestemmelsene for disse for å tilpasse dem bedre til dagens standard.

Tilsvarande

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.