Publisert:

Alvøen/Ellingshaugen

Detaljreguleringsplan for Alvøen/Ellingshaugen ble vedtatt i Bergen bystyre 19. september 2018

Reguleringsplanen er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med arkitekt Sven Gundersen. Alvøen Eiendommer AS er forslagsstiller for planen.

Planen legger til rette for fire eneboliger. Sør i planområdet omreguleres en barnehagetomt til frittliggende småhusbebyggelse med plass for to eneboliger. I den nordlige delen av planområdet ønsker man å beholde de to eneboligene som er regulert i gjeldende plan, men å gjøre noe om på bestemmelsene for disse for å tilpasse dem bedre til dagens standard.

Tilsvarande

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021.