Google Earth kartløysing


Google Earth

Ard arealplan har utvida våre tenester med ei kartløysing som syner våre reguleringsplanar som er ferdigstilte eller er under arbeid. Difor har vi no laga eige kart i Google Earth der du kan navigere og finne alle våre reguleringsplanar.

Du kan nytte nettlesarar som Firefox, Google Chrome og Safari. Inntil vidare fungerer ikkje løysinga i Internett Explorer 64 bit, mobiltelefon og lesebrett, men dette vil kunne kome på plass på eit seinare tidspunkt.

Til Google Earth

 

Skriv ut