Rådgjeving

Har ein trong for informasjon om potensiale for eit areal/område kan vi vere med å finne ut av dette. Her er det den aktuelle kommuneplan som legg føringar for kva som er mogleg i dag. Vi kan òg gje råd om framgangsmåten for mogleg endring av kommuneplanar.