Sandviksveien 94

VARSEL OM PLANOPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR BERGENHUS, GNR. 168 BNR. 2009, SANDVIKSVEIEN 94.

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 168 bnr. 2009 mfl., Sandviksveien 94.   (mer…)

Notat fra digitalt nabomøte 8. desember

Det ble avholdt et digitalt nabomøte tirsdag 8. desember der planlagt boligprosjekt i Stavkirkevegen 11b ble presentert. Arkitekt viste en 3D-presentasjon for prosjektet og en fremdriftsplan ble presentert. Det var mulig for deltakere i møtet å stille spørsmål. Vedlagt ligger notat fra møtet.