- Ard arealplan - https://www.ardarealplan.no -

Videoer om planlegging

Regjeringen har fått produsert video om planlegging. Videoen skal bidra til inspirasjon og læring, og gi en rask oversikt over viktige aspekter innen planlegging.