Vi søkjer arealplanleggar!

Har du erfaring frå reguleringsplanarbeid eller liknande, høyrer vi gjerne frå deg!

Vi søkjer:

Arealplanleggar – med kompetanse og minimum eit års arbeidserfaring

Kvalifikasjonar:

 • høgare utdanning (minimum bachelorgrad)
 • erfaring frå planarbeid og bruk av digitalt kartverktøy
 • gode datakunnskapar i bruk av Autocad og Focus arealplan.
 • fagleg innsikt og evne til nytenking
 • samfunnsinteresse
 • gode skriveeigenskapar i bokmål og nynorsk

Vi kan tilby:

 • 100 % fast stilling
 • gode lønnsforhold, pensjonsordningar og forsikringar
 • varierte og utfordrande arbeidsoppgåver
 • oppfølging
 • høve til å påverke eigen arbeidssituasjon
 • fleirfagleg miljø
 • studietur
 • kurs og konferansar
 • sosiale arrangement

Eigenskapar

 • likar faglege utfordringar
 • strukturert
 • løysingsorientert
 • gjennomføringsevne
 • evne og vilje til samarbeid

For fleire spørsmål om stillinga, ta kontakt med:

Kari Johannesen – dagleg leiar. Mob: 958 32 614.

Send oss ei kort skildring av deg sjølv: bakgrunn, kompetanse og motivasjon for å jobbe hjå oss innan 5. november 2021.

Ard arealplan as har kontor i Bergen sentrum.

Ard arealplan as
c/o Spaces Media City

Lars Hilles gate 30
5008 Bergen
+47 55 31 95 00
post@ardarealplan.no

Skriv ut