Vi søker arealplanleggar

Vi søker arealplanleggar

På grunn av aukande oppdragsmengde, og stadig fleire kundar, vurderer vi å styrke vår kompetanse og kapasitet. Har du erfaring frå reguleringsplanarbeid eller liknande, høyrer vi gjerne frå deg!

Vi legg vekt på:

  • Utdanning og/eller erfaring som er relevant for utarbeiding av reguleringsplanar
  • Gode skriveeigenskaper i både nynorsk og bokmål
  • Kompetanse på teikning og illustrasjonsarbeid som er relevant for plansaker
  • Personlege eigenskaper

 

Vi kan tilby gode arbeidsvilkår, eit vidt spekter av spanande prosjektoppdrag innan arealplanlegging, og eit godt arbeidsmiljø i flotte lokalar.

Vi ser fram til å høyre frå deg som tenker at dette er interessant! Send ein e-post med litt informasjon om deg sjølv innan 1. februar til dagleg leiar Jan Espen Vik – jev@ardarealplan.no

Skriv ut