Ard har fått rammeavtale med Bergen kommune

Vi er heldige! Saman med HLM arkitektur skal vi få høve til å gje tilbod på nye utbyggingsprosjekt i Bergen kommune. Gjennomføringa vert som minikonkurransar innanfor rammeavtalen med Bergen kommune.

Det var 19 firmakonstellasjonar som ga tilbod – og av dei seks som får vere med vidare er vi ein av dei. Ard arealplan gav tilbod saman med HLM arkitektur og Smedsvig landskapsarkitekter.

Oppgåveforståing er alltid sentralt i tilbod. Det var her særleg fokus på planlegging for offentlege bygg som var avgjerande i tilbodet. Vi har gode referansar frå reguleringsarbeid med t.d. barnehage, skule og helsebygg, som Bergen Helsehus – Legevakten i Bergen.

Skriv ut