Publisert:

Ard har fått rammeavtale med Bergen kommune

Ard har fått rammeavtale med Bergen kommune

Vi er heldige! Saman med HLM arkitektur skal vi få høve til å gje tilbod på nye utbyggingsprosjekt i Bergen kommune. Gjennomføringa vert som minikonkurransar innanfor rammeavtalen med Bergen kommune.

Det var 19 firmakonstellasjonar som ga tilbod – og av dei seks som får vere med vidare er vi ein av dei. Ard arealplan gav tilbod saman med HLM arkitektur og Smedsvig landskapsarkitekter.

Oppgåveforståing er alltid sentralt i tilbod. Det var her særleg fokus på planlegging for offentlege bygg som var avgjerande i tilbodet. Vi har gode referansar frå reguleringsarbeid med t.d. barnehage, skule og helsebygg, som Bergen Helsehus – Legevakten i Bergen.

Tilsvarande

God sommar!

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]