Publisert:

Svein Are Furdal er ny tilsett

Svein Are Furdal har byrja å jobbe i Ard Arealplan. Svein Are har fagbrev som tømrar og ein bachelorutdanning innan miljø, plan og infrastruktur (ingeniør) hjå Høgskulen på Vestlandet. Han skal arbeide som arealplanleggar hos oss. Vi ser fram i mot ei spanande tid med mange nye prosjekt og gode samarbeid.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert