Søke jobb hos Ard?

Har du lyst til å vere med å planlegge spanande prosjekt og finne gode løysingar for alt frå bustadplanar til sykkelvegar?

Vi søkjer:
Arealplanleggar – med kompetanse og erfaring, – som samfunnsvitar, landskapsarkitekt, by og regionalplanleggar, ingeniør e. l

Kvalifikasjonar:
•erfaring frå planarbeid og bruk av digitalt kartverkty
•gode datakunnskapar
•fagleg innsikt og evne til nytenking
•bokmål og nynorsk skriftleg

Eigenskapar:
•likar faglege utfordringar
•strukturert
•gjennomføringsevne
•evne og vilje til samarbeid

Vi kan tilby:
•100 % fast stilling
•gode lønnsforhold, pensjonsordningar og forsikringar
•varierte og utfordrande arbeidsoppgåver
•oppfølging
•høve til å påverke eigen arbeidssituasjon
•fleirfagleg miljø
•studietur
•kurs
•ulike sosiale arrangement

For fleire spørsmål om stillinga, ta kontakt med:
Geir Håland – dagleg leier. Mob: 994 90 655.

Send oss ein kort skildring av deg sjølv: bakgrunn, kompetanse og motivasjon for å jobbe hjå oss innan 16.11.2013

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler