Publisert:

Øvre Tellevik

Detaljreguleringsplan for Øvre Tellevik ble vedtatt i Bystyret 19. september 2018

Reguleringsplanen er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med B+B arkitekter as. Tellevik Eiendom AS er forslagsstiller for planen.

Planen legger til rette for at det kan etableres 32 boenheter, fordelt på tomannsboliger, firemannsboliger, rekkehus og lavblokkbebyggelse. Det er to felles uteoppholdsplass i planområdet. Begge er sentralt plassert i forbindelse med bebyggelsen. Å legge til rette for en variert boligtype vil gi område en nødvendig variasjon av boligtypetilbud.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

God sommar!